Pulsni oksimetri

Pulsni oksimetri služe za merenje saturacije kiseonika u krvi (SPO2) i srčane frekvence (HR) kroz arteriju. Pulsni oksimetar snimaj različite promene (modulacije) u emitovanom svetlosnom snopu prilikom umanjenog hemoglobina u krvi.  Senzori pulsnih oksimetara se uglavnom postavljaju na prst kod dece i odraslih dok se kod beba postavljaju na stopala. Postoje različiti tipovi, najzastupljeniji su trenutni (koji služe za trenutno praćenje bez snimanja) i monitoring (koji poput holtera snimaju u memoriju uređaja na primer 24h i mogu biti veoma korisni kod skrininga različitih oboljenja).  U ponudi imamo različite tipove pulsnih oksimetara.

Title

Go to Top