Holteri pritiska

Holteri pritiska (aparati za monitoring krvnog pritiska) služe za merenje i praćenje krvnog pritiska pacijenata tokom perioda od 24h i duže. Veoma je su bitan za pacijente kod kojih je dijagnostikovana hipertenzija ili neki drugi vid poremećaja krvnog pritiska. Uvek je automatski (digitalni) koje pacijenti uglavnom koriste tokom određenog perioda i prilikom svakodnevnih aktivnosti kako bi se imala evidencija krvnog pritiska i pulsa prilikom npr. 24h aktivnosti. Poznati su kao: Aparati za monitoring krvnog pritiska, ABPM uređaji (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) ili kao holter krvnog pritiska što je inače netačan medicinski naziv ali se odomaćio u svakodnevnoj komunikaciji pa ga iz tog razloga i mi na sajtu koristimo.

Aparati za monitoring (praćenje) krvnog pritiska prikazuju najmanje tri vrednosti na uređaju i mnogo više vrednosti (parametara) kada se podaci prenesu u program koji je instaliran na računaru, prvi broj prikazuje sistolni ili gornji (systolic) pritisak i drugi broj prikazuje dijastolni ili donji (diastolic) pritisak, treći broj prikazuje srčanu frekvecu to jest puls. Vrednost merenja krvnog pritiska se meri u milimetrima živinog stuba (mm Hg). Merenje krvnog pritiska vrši se postavljanjem manžetne na nadlakticu i pripremom uređaja uz pomoć programa (aplikacije).

Title

Go to Top