Pulsni oksimetri

Home/Pulsni oksimetri

Pulsni oksimetri služe za merenje saturacije kiseonika u krvi (SPO2) i srčane frekvence (HR) kroz arteriju. Pulsni oksimetar snimaj različite promene (modulacije) u emitovanom svetlosnom snopu prilikom umanjenog hemoglobina u krvi.  Senzori pulsnih oksimetara se uglavnom postavljaju na prst kod dece i odraslih dok se kod beba postavljaju na stopala. Postoje različiti tipovi, najzastupljeniji su trenutni (koji služe za trenutno praćenje bez snimanja) i monitoring (koji poput holtera snimaju u memoriju uređaja na primer 24h i mogu biti veoma korisni kod skrininga različitih oboljenja).  U ponudi imamo različite tipove pulsnih oksimetara.

 • MIR Spirodoc 3D oksimetar (uređaj najnovije tehnologije bez konkurencije u klasi) je samostalni 24h/48/72h holter pulsne oksimetrije sa mogućnošću priključivanja dodatnog Spiro modula, malih dimenzija, poseduje  digitalnu turbinu (vrhunske preciznosti), mogućnost povezivanja na računar uz pomoć USB ili Bluetooth konekcije i pregledanje rezultata uz pomoć naprednog Winspiro softvera. Koristan kod skrininga sleep apenae.         
 • Creative medical SP-20 je ručni pedijatrijski/neonatalni pulsni oksimetar koji mogu koristiti i odrasli zavisno od sonde. Sadrži 3.5" TFT displej sa prikazom SpO2, srčane frekvence, PI, Plethysmogram i indikatorom prazne baterije. Služi za kontinuirani monitoring. Mogućnost podešavanja opsega alarma. Snima do 500 sati SpO2 podataka u internu memoriju. Ugrađen bežični modul za prenos podataka u realnom vremenu na računar uz pomoć softvera. Creative Patented MoveOxy SpO2 tehnologija za uklanjanje artefakata. Koristi AA alkalne baterije.
 • Creative medical PC-900B je ručni kapnograf i oksimetar. Sadrži 3.5" TFT displej sa prikazom EtCO2/CO2, frekvencu respiracije, SpO2, srčane frekvence i indikatorom prazne baterije. Služi za trenutni ili kontinuirani monitoring. Mogućnost podešavanja opsega alarma. Ugrađen modul za prenos podataka na računar uz pomoć softvera. Standard MoveOxy SpO2 tehnologija za uklanjanje artefakata, opciono Nellcor SpO2.
 • Creative medical PC-66B je ručni pedijatrijski/neonatalni pulsni oksimetar koji mogu koristiti i odrasli zavisno od sonde. Sadrži 2.2" OLED displej sa prikazom SpO2, srčane frekvence, PI, Plethysmogram i indikatorom prazne baterije. Služi za kontinuirani monitoring. Mogućnost podešavanja opsega alarma. Snima do 384 sati SpO2 podataka u internu memoriju. Ugrađen bežični modul za prenos podataka u realnom vremenu na računar uz pomoć softvera. Creative Patented MoveOxy SpO2 tehnologija za uklanjanje artefakata. Koristi AA alkalne baterije.
 • Creative medical PC-68B je pulsni oksimetar koji se postavlja na ručni zglob. Sadrži OLED displej sa prikazom SpO2, srčane frekvence, PI i indikatorom prazne baterije. Služi za kontinuirani monitoring. Mogućnost podešavanja opsega alarma. Snima do 480 sati u internu memoriju. Do 70 sati snimanja oksimetrijski podataka.  Ugrađen bežični modul za prenos podataka u realnom vremenu na računar uz pomoć softvera. Koristi dve AAA alkalne baterije. Više od 50 sati neprekidnog rada sa dve AAA alkalne baterije.
 • Creative medical PC-60NW-1 je pulsni oksimetar koji se postavlja na prst. Sadrži LCD displej sa prikazom SpO2, srčane frekvence i indikatorom prazne baterije. Automatski se isključuje posle upotrebe. Ugrađen bluetooth modul za prenos podataka u realnom vremenu na računar uz pomoć softvera. Koristi dve AAA alkalne baterije.
 • Creative medical PC-60NW je pulsni oksimetar koji se postavlja na prst. Sadrži OLED displej sa prikazom SpO2, srčane frekvence, PI i indikatorom prazne baterije. Automatski se isključuje posle upotrebe. Ugrađen bežični modul za prenos podataka u realnom vremenu na računar uz pomoć softvera. Koristi dve AAA alkalne baterije.
 • Creative medical PC-60E je pedijastrijski/neonatalni pulsni oksimetar koji mogu koristiti i odrasli. Sadrži OLED displej sa prikazom SpO2, srčane frekvence, PI i indikatorom prazne baterije. Automatski se isključuje 8 sekundi nakon upotrebe. Preko 30 sati rada sa dve AAA alkalne baterije.
 • Creative medical PC-60D2 je pedijatrijski pulsni oksimetar. Sadrži OLED displej sa prikazom SpO2, srčane frekvence, PI i indikatorom prazne baterije. Automatski se isključuje 8 sekundi nakon upotrebe. Preko 30 sati rada sa dve AAA alkalne baterije.
 • Creative medical PC-60D je pedijatrijski pulsni oksimetar. Sadrži OLED displej sa prikazom SpO2, srčane frekvence, PI i indikatorom prazne baterije. Automatski se isključuje 8 sekundi nakon upotrebe. Preko 5 sati rada sa punjivom baterijom.
 • Creative medical PC-60C je pulsni oksimetar koji se postavlja na prst. Sadrži OLED displej sa prikazom SpO2, srčane frekvence, PI i indikatorom prazne baterije. Automatski se isključuje 8 sekundi nakon upotrebe. Preko 30 sati rada sa dve AAA alkalne baterije. Koristi dve AAA alkalne baterije.
 • Creative medical PC-60B1 je pulsni oksimetar koji se postavlja na prst. Sadrži OLED displej sa prikazom SpO2, srčane frekvence, PI i indikatorom prazne baterije. Automatski se isključuje posle upotrebe. Preko 30 sati rada sa dve AAA alkalne baterije. Koristi dve AAA alkalne baterije.
Go to Top