EKG aparati

EKG aparati služe za snimanje električne aktivnosti srca tokom određenog vremenskog perioda preko elektroda koje su postavljene na kožu. Ove elektrode detektuju male električne promene preko kože koje potiču od elektrofiziološkog obrasca rada srčanog  mišića tokom svakog otkucaja srca.

U ponudi imamo dvanaestokanalne,trokanalne EKG aparate, EKG event rekorder, Holter EKG :

  • Trokanalni EKG aparati su portabl aparati sa integrisanom baterijom i termalnim štampačem namenjeni radu u ordinaciji ili na terenu i za njih nije potreban računar.
  • Dvanaestokanalni EKG aparati su PC bazirani i namenjeni su za rad preko računara ili laptopa i namenjeni su za ustanove kojima je potrebna baza pacijenata sa EKG snimcima radi lakšeg praćenja EKG-a pacijenata tokom određenog perioda. Još jedna prednost dvanaestokanalnog PC baziranog EKG aparata je ta što se može umrežiti u lokalnu mrežu tako da doktor iz svoje ordinacije može videti snimljen EKG pacijenta bez potrebe da mu sestra ili pacijent donosi odštampani primerak EKG-a. Takođe postoji mogućnost implementacije EKG baze u postojeći informativni sistem.
  • EKG event rekorder služi za snimanje EKG događaja ali po aktivaciji uređaja. Ako pacijent oseti bol u grudima, preskakanje srca pritiskom na dugme snima trenutni rad srca. Prednost ovog aparata je što može da se nosi i po par meseci a ne snima nebitne događaje već je pacijent taj koji određuje koji događaj snima.
  • Holter EKG-a monitoring je neinvazivna dijagnostička procedura, to jest poseban postupak praćenja rada srca u toku 24/48/72/96 sati. Pacijentu se na grudni koš postave elektrode koje su povezane sa malim aparatom. Sam aparat, veličine mobilnog telefona, beleži EKG pacijenta. Podaci se sa aparata unose u kompjuter nakon skidanja holtera. Kardiolog analizira rad srca za čitavo vreme snimanja (prati se srednja srčana frekvenca, poremećaji ritma, nivo ST segmenta, pauze u srčanom radu, dužina trajanja pojedinih intervala u ekg zapisu). Na osnovu rezultata se uočava postoji li ishemija miokarda, aritmija, poremećaji … na osnovu čega se predlaže dalja dijagnostika i terapija.

Title

Go to Top