Aparati za merenje pritiska

Aparati za merenje pritiska služe za merenje krvnog pritiska pacijenata kod kojih je dijagnostikovana hipertenzija ili neki drugi vid poremećaja krvnog pritiska.

Postoje razni tipovi poput: manuelni (mehanički) koje ste verovatno viđali kod doktora i kod kojih je uglavnom potreban stetoskop (slušalice), automatski (digitalni) koje pacijenti uglavnom koriste kod kuće jer se smatraju najjednostavnijim za korišćenje.

Ono što je veoma bitno kod aparata za merenje pritiska je da su stacionarni i da se koriste pri merenju krvnog pritiska u stanju mirovanja i da nisu namenjeni monitoringu to jest praćenju krvnog pritiska pacijenata koji su u pokretu, za to se koriste aparati za monitoring krvnog pritiska poznatijih kao ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) ili kao holter krvnog pritiska što je inače netačan medicinski naziv ali se odomaćio u svakodnevnoj komunikaciji.

Aparati za merenje krvnog pritiska prikazuju dve vrednosti krvnog pritiska, prvi broj prikazuje sistolni ili gornji (systolic) pritisak i drugi broj prikazuje dijastolni ili donji (diastolic) pritisak. Vrednost merenja krvnog pritiska se meri u milimetrima živinog stuba (mm Hg). Najčešće merenje krvnog pritiska je postavljanjem manžetne na nadlakticu ili na ručni zglob leve ruke. Inače smatra se da je merenje krvnog pritiska na nadlaktici preciznije od merenja na ručnom zglobu.

Title

Go to Top