Audiometrijske kabine

Audiometrijske kabine se u medicini koriste prilikom testa audiometrije, kada je potrebno da se odredi/izmeri osetljivost ili oštećenje sluha pacijenta na različitim frekvencijama. Da bi audimetrijski test bio što precizniji potrebno je da pacijent bude zvučno izolovan od spoljnih uticaja. Za zvučnu izolaciju koriste se posebne audiometrijske kabine.

Title

Go to Top