Oscilla TSM-500 Audiometar + Timpanometar

/, Domovi zdravlja, Izdvajamo iz ponude, Ordinacije, Timpanometri/Oscilla TSM-500 Audiometar + Timpanometar

Oscilla TSM-500 Audiometar + Timpanometar

Oscilla TSM-500 audiometar + timpanometar danskog proizvođača Inmedico je najnoviji 2 u 1 uređaj, skrining timpanometar i audiometar sa ugrađenom memorijom velikog kapaciteta. Napredak testa je grafički prikazan na displeju. Ima ugrađen termalni štampač i 24-bitni kolor displej.  Indikator pravilnog postavljanja sonde u uvo pacijenta u realnom vremenu, što olakšava operatoru rad sa aparatom i pacijentom. Automatsko pokretanje testa što znači da operater nema potrebe da pritiska taster za pokretanje testa, timpanometar sam detektuje da li je i kada je sonda pravilno postavljena u uvo pacijenta. Ceo proces je optimizovan za jednostavnu, bržu i preciznu dijagnostiku. Uz opcioni softver Audioconsole audiometar/timpanometar može se koristiti preko računara sa neograničenom bazom pacijenata koja se može integrisati sa elektronskim kartonom zdravstvene ustanove preko NOAH modula.

Solidan višefunkcijski dijagnostički audiometar, koji omogućava lična podešavanja prema Vašim potrebama.

Moderni timpanometar sa sa velikim memorijskim kapacitetom za timpanometriju.

 

Opis

Oscilla TSM-500 audiometar + timpanometar danskog proizvođača Inmedico je najnoviji 2 u 1 uređaj, skrining timpanometar i audiometar sa ugrađenom memorijom velikog kapaciteta. Napredak testa je grafički prikazan na displeju. Ima ugrađen termalni štampač i 24-bitni kolor displej.  Indikator pravilnog postavljanja sonde u uvo pacijenta u realnom vremenu, što olakšava operatoru rad sa aparatom i pacijentom. Automatsko pokretanje testa što znači da operater nema potrebe da pritiska taster za pokretanje testa, timpanometar sam detektuje da li je i kada je sonda pravilno postavljena u uvo pacijenta. Ceo proces je optimizovan za jednostavnu, bržu i preciznu dijagnostiku. Uz opcioni softver Audioconsole audiometar/timpanometar može se koristiti preko računara sa neograničenom bazom pacijenata koja se može integrisati sa elektronskim kartonom zdravstvene ustanove preko NOAH modula.

Solidan višefunkcijski dijagnostički audiometar, koji omogućava lična podešavanja prema Vašim potrebama.

Funkcije audiometra:

 • Opseg tona, vazdušna i koštana provodljivost:11 frekvencija: 125 – 8000 Hz (može se birati pojedinačno ili automatski), -10 dB do 110 dB u koracima od po 5 dB
 • Manuelni test
  20 dB automatski test
  20 dB RANDOM automatski test
  Hughson Westlake automatski test
 • Automatski test: Hughson Westlake, 20 dB, xx dB test za potpunu fleksibilnost
 • Test HL, MCL, UCL
 • Maskiranje uskog opsega
 • Masking asistent u AudioConsole softveru
 • Moguće je snimiti do 400 testova sa datumom i vremenom u internoj memoriji uređaja
 • Pulsni ton
 • Ugrađen termalni štampač visokog kvaliteta
 • AC Adapter 12V(220-240 V)

Moderni timpanometar sa sa velikim memorijskim kapacitetom za timpanometriju.

Funkcije timpanometra:

 •  -300 do +200 daPa
 • Ipsilateralni / Kontralateralni refleks test:5 frekvencija: 500Hz, 1KHz, 2KHz, 3KHz i 4KHz / 80dB HL do 110dB HL promena itenziteta u koracima od po 5dB
 • Ton sonde:Frekvencija: 226 Hz ± 1%, Amplituda: 85 dB SPL u 2ml, ± 3dB
 • Opciono – AudioConsole Softver: potpuna funkcionalnost softverskog okruženja, neograničena baza, laka integracija npr. NOAH
 • Ugrađen termalni štampač visokog kvaliteta
 • AC Adapter 12V(220-240 V)

Preuzmi PDF