Oscilla SM950 Audiometar

//Oscilla SM950 Audiometar

Oscilla SM950 Audiometar

Oscilla SM950 danskog proizvođača Inmedico je dijagnostički audiometar,podržava tri automatska slušna testa (20 dB, 20 dB nasumični i Hughson Westlake) što operatoru olakšava rad sa uređajem i pacijentom, koštanu provodljivost i maskiranje uskog opsega. Interna memorija audiometra podržava do 29 audiograma. Audiometar može biti povezan sa štampačem preko paralelnog ili sa računarom preko serijskog porta. Uz opcioni Audioconsole softver audiometar se može povezati sa računarom, softver nudi neograničenu bazu pacijenata i integraciju sa postojećim elektronskim kartonom zdravstvene ustanove.

Kategorija:

Opis

Oscilla SM950 danskog proizvođača Inmedico je dijagnostički audiometar,podržava tri automatska slušna testa (20 dB, 20 dB nasumični i Hughson Westlake) što operatoru olakšava rad sa uređajem i pacijentom, koštanu provodljivost i maskiranje uskog opsega. Interna memorija audiometra podržava do 29 audiograma. Audiometar može biti povezan sa štampačem preko paralelnog ili sa računarom preko serijskog porta. Uz opcioni Audioconsole softver audiometar se može povezati sa računarom, softver nudi neograničenu bazu pacijenata i integraciju sa postojećim elektronskim kartonom zdravstvene ustanove.

Funkcije:

 • 11 frekvencija: 125 Hz do 8000 Hz
  od -10 dB do 110 dB u koracima od po 5 dB
 • Stimulus: Steady, Pulse, Warble
 • Koštana provodljivost
 • Vazdušna provodljivost: TDH39 ili DD45
 • Maskiranje uskog opsega (Narrow band masking)
 • USB port za povezivanje sa računarom
 • Opcija praćenja audiograma na računaru u realnom vremenu tokom testiranja
 • Audioconsole softver je kompatibilan sa NOAH protokolom za integraciju u elektronski karton zdravstvene ustanove
 • Interna memorija audiometra može da sačuva do 100 merenja
 • Manuelni test
  20 dB automatski test
  20 dB RANDOM automatski test
  Hughson Westlake automatski test
 • AC Adapter 12V(220-240 V)

 

 

Preuzmi PDF