Holteri pritiska (aparati za monitoring krvnog pritiska) služe za merenje i praćenje krvnog pritiska pacijenata tokom perioda od 24h i duže. Veoma je su bitan za pacijente kod kojih je dijagnostikovana hipertenzija ili neki drugi vid poremećaja krvnog pritiska. Uvek je automatski (digitalni) koje pacijenti uglavnom koriste tokom određenog perioda i prilikom svakodnevnih aktivnosti kako bi se imala evidencija krvnog pritiska i pulsa prilikom npr. 24h aktivnosti. Poznati su kao: Aparati za monitoring krvnog pritiska, ABPM uređaji (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) ili kao holter krvnog pritiska što je inače netačan medicinski naziv ali se odomaćio u svakodnevnoj komunikaciji pa ga iz tog razloga i mi na sajtu koristimo.

Aparati za monitoring (praćenje) krvnog pritiska prikazuju najmanje tri vrednosti na uređaju i mnogo više vrednosti (parametara) kada se podaci prenesu u program koji je instaliran na računaru, prvi broj prikazuje sistolni ili gornji (systolic) pritisak i drugi broj prikazuje dijastolni ili donji (diastolic) pritisak, treći broj prikazuje srčanu frekvecu to jest puls. Vrednost merenja krvnog pritiska se meri u milimetrima živinog stuba (mm Hg). Merenje krvnog pritiska vrši se postavljanjem manžetne na nadlakticu i pripremom uređaja uz pomoć programa (aplikacije).

  • Finapres NOVA je modularni ne-invazivni neprekidni monitoring krvnog pritiska, najnovije generacije sa trideset godina dokazane pouzdanosti atestiran od strane vodećih stručnjaka. Finapres® NOVA sadrži sistem od dve manžetne za prste koji omogučava 24/7 merenje. Finapres® NOVA predstavlja module za neinvazivno precizno merenje krvnog pritiska i kardioloških izlaznih vrednosti. The Finapres® NOVA omogućava prenos podataka sa raznih Finapres hardverskih modula i softverskih aplikacija.  
  • Portapres vrhunski monitoring krvnog pritiska sa uvidom u hemodinamske parametre. Za više od dvadeset godina tehnologija se dokazala u kliničkom i naučnom istraživanju (NASA je jedan od instituta koji koristi ovaj uređaj) . Podaci mogu biti snimljeni i pregledani uz pomoć BeatScope softvera.     
  • Finapres Finometer PRO je  samostalan uređaj za tačan neinvazivni beat-to-beat monitoring krvnog pritiska. Sadrži patentiranu Modelflow tehnologiju omogućavajući praćenje hemodinamskih parametara.
  • Finometer MIDI nudi optimalno rešenje za hemodinamski trending u protokolima kada su promene krvnog pritiska važnije od absolutnih vrednosti. BeatScope softver omogućava detaljni prikaz parametara i grafikona. Koristi se u bolnicama, klinikama i istraživačkim centrima.
  • IEM Mobil-O-Graph PWA  je dvadesetčetvoro časovni ABPM PWA koji nudi mogućnost merenja puslnog talasa tokom 24h samim tim doktor može pratiti promene pacijentovog perifernog krvnog pritiska, kardioloških hemodinamskih parametara, krutosti krvnih sudova, perifernog otpora, centralnog aortnog pritiska tokom dvadesetčetiri sata. Analiza pulsnih kontura je prvi put opisana od strane Frank Starling-a 1899 godine i oslanja se na Windkessel model. Softver u uređaju poseduje AFL (Auto Feedback Logic) koja značajno smanjuje pritisak u manžetni prilikom merenja i umanjuje nelagodnost kod pacijenta prilikom merenja, takođe skraćuje vreme merenja. Uređaj visokih performansi proizveden u Nemačkoj. Sastoji se od uređaja ABPM Monitor Mobil-O-Graph® 24h PWA i Hypertension Management Software (HMS).
  • Mobil-O-Graph® je klasični ABPM uređaj koji postavlja nove standarde i perspektive za menadžment hipertenzije u kliničkoj i medicinskoj praksi. Omogućava dugoročno (24h) merenje krvnog pritiska uz dodatni opcije (uz pomoć USB dongla) izračunavanje arterijske ukočenosti preko PWA (Pulse Wave Analysis - Analiza pulsnog talasa) funkcije. Softver u uređaju poseduje AFL (Auto Feedback Logic) koja značajno smanjuje pritisak u manžetni prilikom merenja i umanjuje nelagodnost kod pacijenta prilikom merenja, takođe skraćuje vreme merenja. Uređaj visokih performansi proizveden u Nemačkoj. Sastoji se od uređaja ABPM Monitor Mobil-O-Graph® NG i Hypertension Management Software (HMS) Client Server.

Go to Top